کلیدواژه‌ها = شرط فاسخ
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فقهی و حقوقی شرط فاسخ در عقد وقف

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-162

سیدمهدی قریشی؛ محمدحسن جوادی؛ حامد رحمانی


2. بررسی تطبیقی شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-130

سیدابوالقاسم نقیبی؛ رسول مخصوصی