کلیدواژه‌ها = ادله
تعداد مقالات: 2
1. تبعض در تقلید؛ عزیمتی رخصت‌نما

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-144

اردوان ارژنگ؛ محسن تسلیخ


2. زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 13-32

علیرضا صابریان