کلیدواژه‌ها = خیار
تعداد مقالات: 3
1. تأملی در خیار تأخیر ثمن

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 253-274

علی نصرتی


2. مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-118

احمد مرتاضی؛ مهدی صفرخانی


3. شرط خیار در عقد ضمان

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 3-24

مصطفی محقق داماد؛ غلامرضا یزدانی