کلیدواژه‌ها = ورشکستگی
تعداد مقالات: 4
1. حل و فصل مالی بانکها و موسسات اعتباریِ متوقف «با نگاهی به طرح جامع بانکداری»

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 51-80

10.30513/cjd.2021.39.1009

احمد بیگی حبیب آبادی؛ حسین پاشائی


2. مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 173-202

10.30513/cjd.2021.112.1026

محمد صادقی؛ سبحان عباس‌پور


3. تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-60

علیرضا فصیحی‌زاده؛ امید حفیظی؛ محمود جلالی؛ مرتضی طبیبی


4. خیار تفلیس و مقایسۀ آن با شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-98

غفار کلهر؛ سیدعزت‌اله عراقی