نویسنده = ���������� ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تعهد اطلاع‌رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 3-38

10.30513/cjd.2021.1334

عاطفه آجری آیسک؛ صدیقه محمدحسنی؛ سیدعلی رضوی؛ سیدحسن وحدتی شبیری