نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 229-248

10.30513/cjd.2021.1338

محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری؛ سیدحسن حسینی مقدم


2. ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-30

10.30513/cjd.2020.1116

حمید ابهری؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ سیدمهدی حسینی مقدم