نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. احکام فقهی، هم‌سویی با عرف زمان یا فرا زمانی

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 171-188

سید مهدی احمدی نیک