نویسنده = حمید موذنی بیستگانی
مسقط خیار نبودنِ حدوث عیب با جبران خسارت (نقد بند 3 ماده 429 ق.م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.411.1080

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی؛ مرضیه قاسمی بیستگانی


ارزیابی عوامل مٶثر در تشخیص غبن فاحش و افحش

دوره 12، شماره 22، آبان 1399، صفحه 277-298

10.30513/cjd.2020.1125

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی