مسقط خیار نبودنِ حدوث عیب با جبران خسارت (نقد بند 3 ماده 429 ق.م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی / دانشگاه سیستان و بلوچستان.

2 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 سطح سه حوزه علمیه قم

چکیده

در بند سوم ماده 429 قانون مدنی -مطابق دیدگاه مشهور فقهاء- به مسقط خیار بودن حدوث عیب نزد مشتری، تصریح شده و آن را مقید به عدم زوال عیب نکرده است. در حالی که برخی از فقها معتقدند اگر عیب حادث، توسط مشتری زائل شود حق ردّ برای مشتری همچنان محفوظ خواهد بود. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد که تنها دلیل نقلی در مسقطیت، مرسله جمیل بن دراج است که آخوند خراسانی، تمسک به آن را مردود می داند و معتقد است مسقطیت در آن به جهت مراعات حال بایع می باشد. لذا در فرض جبران خسارت، وجهی برای تمسک به خبر مذکور وجود ندارد. عیب حادث نیز موضوعیتی جهت اسقاط حق خیار ندارد بلکه مناط، وارد ساختن ضرر بر بایع و عدم مراعات حق وی می باشد لذا به نظر می رسد چنانچه عیب حادث، برطرف شود مسقط خیار نخواهد بود و ماده مذکور نیاز به اصلاح دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a