نویسنده = �������� �������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-112

مهدی چگنی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی