نویسنده = ������������ ������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. قیاس مستنبط العله در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 19-38

سید ابوالقاسم نقیبی