نویسنده = ���������� �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. کناره‌گیری حاکم در حقوق عمومی اسلام؛ پی‌جویی امکان، الزامات و اقتضائات

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 239-260

10.30513/cjd.2020.172.1041

حمیدرضا صفائی اوندری؛ محسن قائمی