نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.30513/cjd.2020.1067

مجید استاد مودب خوشرو؛ غلامرضا یزدانی؛ مصطفی حسینی


2. اعتبارسنجی شرط ادخال غیرموقوف‌علیهم در وقف

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 249-270

10.30513/cjd.2021.1977.1366

محمد حسن قاسمی؛ غلامرضا یزدانی؛ مجید استاد مؤدب خوشرو