نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق.م

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 321-346

10.30513/cjd.2021.147.1035

مهدی معظمی گودرزی؛ محمد حسن موسوی خراسانی؛ میثم خزایی؛ حجت پولادین


2. تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 275-302

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ میثم خزائی؛ حسین جاور؛ ایوب امرائی