نویسنده = سیدمحمدمهدی قبولی درافشان
تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه

دوره 7، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 3-22

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ علی ساعت‌چی


بررسی ایرادات وارد بر قاعدۀ انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد

دوره 6، شماره 10، آبان 1393، صفحه 75-100

احمد عارفی‌نیا؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


شروط مبطلِ پیش‌بینی‌شده در مادۀ 233 قانون مدنی و امکان توسعۀ آن

دوره 5، شماره 8، آذر 1392، صفحه 155-176

سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ امیر یوسف‌ثانی