نویسنده = سیدمحمدمهدی قبولی درافشان
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-22

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ علی ساعت‌چی


2. بررسی ایرادات وارد بر قاعدۀ انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-100

احمد عارفی‌نیا؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


3. شروط مبطلِ پیش‌بینی‌شده در مادۀ 233 قانون مدنی و امکان توسعۀ آن

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-176

سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ امیر یوسف‌ثانی