نویسنده = محمد صادقی
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 173-202

10.30513/cjd.2021.112.1026

محمد صادقی؛ سبحان عباس‌پور


2. اهلیت استیفای محجوران در قانون مدنی

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-120

علیرضا عالی‌پناه؛ مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی؛ محمد صادقی