نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 261-288

10.30513/cjd.2021.158.1037

محمد قنبرزاده؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ سعید ابراهیمی


2. بررسی فقهی حبس داده‌ها در فضای مجازی

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-76

علی اکبر ایزدی فرد؛ عابدین مٶمنی؛ سیدمجتبی حسین‌نژاد؛ فاضل امیری سوادرودباری