نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّۀ رجعیه

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-104

حمید مسجدسرایی؛ صغری باقرزاده؛ سیدرسول موسوی


2. نقد و بررسی فقهی ادلّۀ اعتبار کتابت دِین

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 177-198

حمید مسجدسرایی؛ خالد نبی‌نیا