نویسنده = ��������������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. تردید در مورد معامله

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 241-270

علیرضا عالی‌پناه؛ عباس ماجدی


2. اهلیت استیفای محجوران در قانون مدنی

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 95-120

علیرضا عالی‌پناه؛ مصطفی شفیع‌زاده خولنجانی؛ محمد صادقی