نویسنده = ���������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. اجــبار اعــتباری در شرط ترک فعل حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.967.1195

پیام محمدی میرعزیزی؛ محمد صالحی مازندرانی


2. بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 215-238

10.30513/cjd.2021.23.1001

محمد صالحی مازندرانی؛ علی جوادیه


3. بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقۀ رجعیه

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 157-184

محمد صالحی مازندرانی؛ حسینعلی عبدالمجیدی