نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فقهی و حقوقی تسریع در اجرای حکم مدنی با تاکید بر اجرای موقت

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 23-50

10.30513/cjd.2021.21.1003

امیر انتظاری؛ رسول مقصود پور؛ سید محسن حسینی پویا؛ احمد تاجی


2. تاثیراعمال تحریم توسط کشور های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای بالادستی بین المللی نفتی از دیدگاه نظام حقوقی ایران

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 163-190

10.30513/cjd.2020.488.1097

فرهاد روهنی؛ سید نصراله ابراهیمی؛ مجتبی زاهدیان؛ سید محسن حسینی پویا