تاثیراعمال تحریم توسط کشور های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای بالادستی بین المللی نفتی از دیدگاه نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

3 گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

نقض موافقت‌نامه برجام و درنتیجه اعمال مجدد تحریم‌ها آیا منجر به معافیت یا تعلیق قراردادهای صنعت نفت ایران در حوزه بالادستی می‌شود؟در اینکه تحریم در فقه امامیه و حقوق ایران از مصادیق قوه قاهره و یا دشواری اجرای قرارداد محسوب شود موضوع مورد اختلاف است. شرط اساسی وقوع قوه قاهره قابل پیش‌بینی بودن حادثه و غیرقابل‌کنترل بودن است. بند 14 و15 قطعنامه 2231 شورای امنیت ،دلالت بر عطف به ماسبق نشدن تحریمها دارد.اگر تحریم قابل پیش‌بینی باشد از مصادیق قوه قاهره نیست لکن ممکن است تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی شود. اگر چه مواد 227 و 229 قانون مدنی ،صرفا ناظر بر تعذر اجرای قرارداد در نتیجه تلف شدن مادی موضوع تعهد است و در قراردادهای نفتی تلف مادی محقق نمی شود زیرا قراردادهای نفتی ،قراردادی مستمر است به همین دلیل در اصلاحیه اخیر تحت عنوان ((مقررات ناظر بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی)) صراحتاً بیان‌شده که در هنگام تنظیم قرارداد باید بندهای 14 و15 قطعنامه 2231 اشاره شود و دلالت بر این دارد که تحریم دیگر به‌عنوان یکی از مصادیق قوه قاهره در قراردادهای بالادستی صنعت نفت تلقی نخواهد شد درنهایت تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی می گردد که منجر به تعدیل قرارداد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Sanctions by the Parties to the Borjam Agreement on the Implementation of Upstream International Oil Contracts from the Perspective of the Iranian Legal System

نویسندگان [English]

  • frahad rohani 1
  • frfrff rfrrf 2
  • fd fdfd 3
  • vffv fvfv 1
1 dddd
2 frf
3 fee
چکیده [English]

Will the violation of the Borjam agreement and the consequent re-imposition of sanctions lead to the exemption or suspension of contracts for the Iranian oil industry in the upstream sphere? The basic condition for the occurrence of the Cairo force is that the incident is predictable and uncontrollable. Paragraphs 14 and 15 of Security Council Resolution 2231 imply a reversal of sanctions. Although Articles 227 and 229The Civil Code only deals with the exclusion of the performance of the contract as a result of material loss, and in oil contracts material loss is not realized because oil contracts are a continuous contract, therefore in the recent amendment entitled ( It is explicitly stated that paragraphs 14 and 15 of Resolution 2231 should be mentioned when drafting the contract, which indicates that sanctions will no longer be considered as an example of Cairo power in the upstream contracts of the oil industry. Finally, sanctions are considered as difficult examples of contract implementation. Which leads to contract modification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions
  • Borjam agreement
  • upstream oil contracts
  • Cairo power
  • difficulty of contract implementation