نویسنده = مجتبی زمانی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.30513/cjd.2021.62.1012

مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی


2. مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 119-144

10.30513/cjd.2021.25.1008

مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی