کلیدواژه‌ها = حق
تعداد مقالات: 2
1. تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 167-190

علی مختاری چهاربری؛ علی‌اکبر فرح‌زادی


2. مفهوم حق در دو پارادایم «فقه مدنی» و «دموکراسی غربی

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 145-166

جعفر کبیری سرمزده