کلیدواژه‌ها = مبانی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فقهی ـ حقوقی خیار ناشی از تجزیه تعهد قراردادی و کارکردهای آن

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-118

احمد مرتاضی؛ مهدی صفرخانی