آثار مثبت و منفی حرکت اخباریان

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

اخباری‌گری که در برهه‌ای از تاریخ فقه و اصول امامیه ظهور و بروز بارزتری داشت، آثار و پیامدهای مثبت و منفی فراوانی در اندیشه و عمل اصولیان بر جای گذاشته است. هرچند امروزه تجلّی و ظهور چندانی از این حرکت دیده نمی‌شود، هنوز هم شاهد نتایج مثبت و همین طور رسوبات این اندیشه در رفتار و منش برخی اصولیان هستیم. این مقاله بر آن است که گوشه‌ای از این آثار و پیامدها را به تصویر بکشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Positive and Negative Influences of Traditionalists’ Movement

نویسنده [English]

  • Dr. Mohsen Jahangiri
 A Member of Academic Board of Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

Traditionalism had more appearance in some period of the history of Imamate Fundamentals of Islamic jurisprudence and has had much positive and negative influences and impressions on the thought and practice of fundamentalists. Although today it can not be found much appearance of this movement, yet the positive and negative of this idea can be seen in the conduct and the manner of some fundamentalists. This paper studies some of these effects and results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Traditionalist
  • Fundamentalist
  • Traditionalism
  • Narration
  • Tradition