متعی الطلاق؛ پژوهشی تفسیری و فقهی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

متعی الطلاق در آیات و روایات ما مطرح شده و مفسران و فقیهان هر دو به بررسی آن پرداخته‌اند و گروهی وجوب آن را مختص طلاقی دانسته‌اند که پیش از مواقعه باشد و مهریه نیز تعیین نشده باشد و گروهی دیگر آن را در تمام صور طلاق واجب دانسته‌اند. نوشتار حاضر در سه قسمت به بررسی موضوع متعی الطلاق پرداخته و آن را نقد و تحلیل کرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Marriage Portion of a Wife Which Is not Appointed When She Is Divorced (Mota Al-talagh); an Exegetical and Juridical Research

نویسنده [English]

  • Mahdi Mehrizi
 A Professor and Researcher of Qum Seminary
چکیده [English]

Power is dealt with in the verses of the Quran and narrations and both commentators and jurisprudents have studied it. A group allocated the necessity of Mota Al-talagh to a divorce that was happened before sexual intercourse and the dower was not appointed and   another   group   necessitated   it  in  all  kinds  of  divorces.  This three parts.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Enjoyment
  • Temporary marriage
  • Definite mahr
  • Suitable dower
  • Mota Al-talagh
  • Marriage portion