توافقات قراردادی در عملیات بانکی بدون ربا با توجه به نظریه ضمان پول(اصلاحی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

در بانکداری متعارف در قالب عقد قرض، قراردادی بین بانک و مشتری منعقد می‎شود و بهره مشخصی بر اساس توافق قراردادی پرداخت می‎گردد. با توجه به ممنوعیت شرعی دریافت سود در عقد قرض نحوه استفاده از عقودمشارکتی و غیر مشارکتی در عملیات بانکی بدون ربا برای دریافت سود مورد مطالعه بسیاری از صاحب‎نظران قرار گرفته و قانون عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس تنظیم ، مصوب و اجرا شده است. ولی استفاده از این عقود موجب پیچیدگی، پرهزینه کردن و صوری شدن عقود و سوق دادن آن به بنگاهداری شده است. هدف این مقاله ارائه راه حل جهت رفع این مشکل با استفاده از نظرات فعلی راجع به نظریه ضمان پول است. علاوه برجبران کاهش ارزش پول ، منافع از دست رفته و جریمه تأخیر تأدیه نیز در پرتو این نظریه و با توجه به ماهیت پول در اقتصاد مدرن در قالب توافقات قراردادی و شرط ضمن عقد بررسی شده است. استفاده از توافقات قراردادی با توجه به نظرات ارائه شده راجع به نظریه ضمان پول در قراردادهای بانکی می‎تواند در رفع این مشکل راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contractual agreements in riba-free banking operations according to the theory of money guarantee (amended)

چکیده [English]

In conventional banking in the form of a loan agreement, a contract is concluded between the bank and the customer and a certain interest is paid based on the contractual agreement. Due to the prohibition of receiving interest on loans, the method of using partnership and non-participation contracts in riba-free banking operations has been studied by many experts to receive interest, and the law on riba-free banking operations has been formulated, approved and implemented accordingly. . But the use of these contracts has complicated, costly and formalized contracts and led to corporate. purpose of this article is to provide a solution to this problem using current theories about money guarantee theory. In addition to the impairment of currency devaluation, lost benefits and late payment penalties have also been examined in the light of this theory and given the nature of money in the modern economy in the form of contractual agreements and contracts. The use of contractual agreements can be a solution to this problem, according to the opinions presented on the theory of money guarantee in banking contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank؛ money
  • interest
  • ؛ riba-free banking؛
  • profit؛ guarantee