قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

چکیده


گسترش قراردادهای تجاری بین‌المللی و انتزاع روزافزون قوانین ملی از ریشه‌های مذهبی از یکسو و قواعد آمرۀ مندرج در نصوص مذهبی در باب معاملات از سوی دیگر، این مسئله را پدید آورده است که آیا اصحاب قرارداد می‌توانند با عدول از قوانین ملیِ مصوب دولت‌ها، به انتخاب حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد مبادرت نمایند و آیا مرجع داوری رأساً بدون نیاز به توافق اصحاب دعوی، اجازه اعمال حقوق مذهبی را به عنوان قواعد حقوقی غیر دولتی دارد؟ گاه طرفین قرارداد تجاری به دلایلی از قبیل علایق مذهبی، تمایل به اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد دارند و گاه مرجع داوری با وجود سکوت اصحاب دعوی، رأساً در پی اعمال یک حقوق غیر دولتی بر قرارداد موضوع داوری است. هرچند واقعیت دنیای تجاری، امکان انتخاب و اعمال قواعد مذهبی را از سوی طرفین و مرجع داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی مجاز می‌داند، لیکن رویه عملی و مقررات داوری در سیستم‌های حقوقی مختلف، حاکی از عدم امکان اعمال حقوق مذهبی از سوی داوران در فرض سکوت اصحاب دعوی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Realm of Exercising the Religious Law as Governing Law in Arbitral Tribunals

نویسندگان [English]

 • Sayyedeh Firouzeh Seyednejad 1
 • Reza Maghsoudi 2
 • Mahin Sobhani 3
1 An MA student of Private Law
2 Associate professor at University of Guilan
3 Assistant professor at University of Guilan
چکیده [English]

The development of international commercial contracts and the growth of the isolation of domestic laws from religious roots from one side and jus cogens or ius cogens (compelling law) written in the religious texts on transactions from the other side has established this problem that parties of agreement can deviate from domestic (national) rules which are enacted by states to choose the religious law as governing rules in an agreement. Does the tribunal itself without the consent of the parties in the claim exercise the religious law as the non-state legal rules? Sometimes parties of the commercial agreement for reasons such as religious interests tend to exercise the religious law as the governing rules over the agreement. Sometimes, the tribunal in spite of the silence of the parties in the claim will enforce a non-state law over the subject matter of the arbitration. Although the reality of the commercial world makes it possible to be chosen and enforced the religious principles by parties and the arbitral tribunal in the international commercial contracts but the practical procedure and the regulations of the arbitration in the different legal systems indicating impossibility of enforcement of the religious law by the arbitrators in the supposition of the silence of parties in claim (parties of claim or dispute).
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • The international commercial arbitration
 • Governing law
 • Religious law
 • Arbitral tribunal
 • The arbitration rules
 1. ارفع‌نیا، بهشید، و سمیه قاسمی، «حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی بین‌المللی (تحقیقات حقوقی آزاد)، سال نهم، شماره 31، بهار 1395 ش.
 2. اسکینی، ربیعا، «تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 11، پاییز و زمستان 1368 ش.
 3. انتظاری نجف‌آبادی، علیرضا و حسن بابائیان، «داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی»، کنفرانس سالانه پژوهش‌های حقوقی و قضایی، دوره 1، تهران، مٶسسه هم‌اندیشان مبتکر رادمان، 1396 ش.
 4. اوجاقلو، رسول، «قانون ماهوی حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی»، دوماهنامه بررسی‌های بازرگانی، دوره جدید، شماره 31، مهر و آبان 1387 ش.
 5. پروین، فرهاد و عظیم اکبری‌رودپشتی، «رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها»، مجله حقوقی دادگستری، دوره هفتاد و هفتم، شماره 82، 1392 ش.
 6. پیری، حمیدرضا، و نجادعلی الماسی، «معیارهای تعیین قانون حاکم در صورت سکوت طرفین در قراردادهای تجاری بین‌المللی»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)، دوره چهاردهم، شماره 35، بهار 1397 ش.
 7. توسلی نائینی، منوچهر، و سیما بدری‌زاده، «داوری تجاری بین‌الملل در فضای مجازی»، مجله مطالعات حقوقی، دوره ششم، شماره 1، بهار 1393 ش.
 8. زارع، مهدی، و محسن سلیمی، «مقدمه‌ای بر داوری در دعاوی تجاری بین‌المللی»، پژوهش‌های حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)، دوره یازدهم، شماره 26، زمستان 1394 ش.
 9. شمس، عبداللّٰه، و سیدفرهاد بطحائی، «ماهیت حقوقی داوری»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره هجدهم، شماره 2 (پیاپی 70)، شهریور 1394 ش.
 • شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین‌المللی، نسخه دیجیتال، تهران، سمت، 1391 ش.
 • شیروی، عبدالحسین و محمدحسین وکیلی مقدم، «حقوق غیر دولتی»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، سال چهارم، شماره 1، بهار و تابستان 1392 ش.
 • مافی، همایون، و محمدحسین تقی‌پور، «ماهیت حقوقی نهاد داوری»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم، شماره 21، زمستان 1396 ش.
 • مبلغی آبادانی، عبداللّٰه، تاریخ ادیان و مذاهب جهان، تهران، حر ـ سبحان، 1383 ش.
 • میرمحمدی، سیدمصطفی، «شریعت اسلامی و قانون حاکم بر قراردادهای تجاری: تراژدی حقوقی یا تعامل نظام‌های حقوقی»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال دوم، شماره 4، زمستان 1394 ش.
 • نیکبخت، حمیدرضا، «ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره‌های 31ـ32، پاییز و زمستان 1379 ش.
 • هیوم، رابرت ارنست، ادیان زنده جهان، ترجمه عبدالرحیم گواهی، ویراست جدید، تهران، علم، 1386 ش.
 1. Alsaidi, Abdullah Mohammed, Petroleum Arbitration: Applicable Law and Appropriate Arbitral Forum (A Study of Petroleum Disputes in Arab Countries), Theses, Queen Mary University of London, 2004.
 2. Arbitration between Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. and Sheikh of Abu Dhabi, The American Journal of International Law, Vol. 47(1), 1953, Published Online by Cambridge University Press, Available at: <http://www.jstor.org/stable/2194174>, Accessed 20 Oct. 2019.
 3. Bermann, George A., “International Arbitration and Private International Law: General Course on Private International Law”, Collected Courses of The Hague Academy of International Law - Recueil des Cours, Vol. 381, Leiden-Boston, Brill-Nijhoff, 2015.
 4. Heidemann, Maren, Does International Trade Need a Doctrine of Transnational Law? Some Thoughts at the Launch of a European Contract Law, 1st, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.
 5. Kjos, Hege Elisabeth, Applicable Law in Investor–State Arbitration: The Interplay between National and International Law, 1st, Oxford, Oxford University Press, 2013.
 6. König, Michał, “Non-State Law in International Commercial Arbitration”, Polish Yearbook of International Law, Vol. 35, 2015.
 7. Kutty, Faisal, “The Shari’a Factor in International Commercial Arbitration”, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, Vol. 28(3), 2006.
 8. Maita, Aida, Development of a Commercial Arbitration Hub in the Middle East: Case Study The State of Qatar, Theses, Golden Gate University, School of Law, 2013.
 9. Mills, Alex, Party Autonomy in Private International Law, 1st, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.
 10. Najjar, Nathalie, Arbitration and International Trade in the Arab Countries, Leiden-Boston, Brill-Nijhoff, 2017.
 11. Nishitani, Yuko, “Party Autonomy in Contemporary Private International Law -The Hague Principles on Choice of Law and East Asia-”, Japanese Yearbook of International Law, Vol. 59, 2016.
 12. Radicati di Brozolo, Luca G., “Non-National Rules and Conflicts of Laws”, Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, Forthcoming, Vol. 48(4), 2012.
 13. Raisch, M. J., “Religious Legal Systems in Comparative Law - A Guide to Introductory Research”, 2017, Available at: <https://www.nyulawglobal.org>, Accessed 5 Oct. 2019.
 14. Rizwan, Saad U., “Foreseeable Issues and Hard Questions: The Implications of U.S. Courts Recognizing and Enforcing Foreign Arbitral Awards Applying Islamic Law under the New York Convention”, Cornell Law Review, Vol. 98(2), Jan. 2013.
 15. Stanivuković, Maja, “Contracts without a proper law in private international law and non-state law in Serbia and Montenegro law”, 17th Congress, International Academy of Comparative Law in Utrecht, 2006.
 16. Stovall, Howard, “Arbitration and the Arab Middle East: Some Thoughts from a Commercial Practitioner”, Chicago International Dispute Resolution Association, 2010, Available at: <http://www.cidra.org/winter_2010_newsletter_3>, Accessed 5 Oct. 2019.