ادای شهادت در فقه و حقوق (ایران و چند کشور غربی و عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

ادای «شهادت» همواره در نظام‌های حقوقی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مطرح بوده و هست. در عین حال در کشور ما، به دلیل عدم الزام شاهد بر ادای شهادت از یک‌سو و ملاحظة این حقیقت که اصل اولیه برائت منکر است، شهادت به عنوان دلیل اثبات تا حد زیادی کارایی خود را از دست داده است. این مقاله بر آن است تا الزام شاهد بر شهادت را در فقه و حقوق ایران و برخی از کشورهای غربی و عربی بررسی کند.
      در این پژوهش، نویسنده به این نتیجه رسیده که ادای شهادت با شرایطی که برای آن برشمرده شده، مورد اتفاق مسلمانان و امتناع از آن گناه کبیره است و نیز قوانین ایران بر خلاف فقه اسلامی، الزام شاهد بر ادای شهادت را نپذیرفته، اما قوانین کشورهای غربی و عربی موافق با فقه اسلامی، امتناع از شهادت را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Refusing to Testify in Law and Jurisprudence (Iran and Some Western and Arabic Countries)

نویسنده [English]

  • Seyyed Ahmad S ajjadi Nejad
A PhD student of Criminal Law and Criminology
چکیده [English]

“Testifying” has always been proposed as the reason for proving the claim in legal systems, yet in our country due to lack of requirement of the witness to testify on the one hand, and considering the fact that the basic principle is the exemption of denier, testimony as the reason of proving has to some extent lost its efficiency. This article attempts to consider the requirement of the witness to testify in the jurisprudence and the law of Iran and a number of Western and Arabic countries. In the first chapter, after discussing and studying the narratives, verses and views of jurisprudents, the writer has come to the conclusion that bearing witness (to witness) is not obligatory, but obligatory of testifying in terms of its conditions is accepted by Muslims unanimously and refusing from bearing it is considered as a great sin. Studying the testifying in the law of Iran and in a number of western and Arabic countries in accordance with the documents, the second chapter has reached to this conclusion that the Laws of Iran, in contrary to the Islamic jurisprudence, have not accepted the requirement of the witness to testify, but the Laws of western and Arabic countries, in agreement with the Islamic jurisprudence, have regarded the refusing to testify as a crime and considered punishment for it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testifying
  • Refusing
  • Jurisprudence
  • Law of Iran
  • Laws of a number of western and Arabic countries