بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

ازدواج موقت در قانون مدنی ایران پذیرفته شده و از احکام اختصاصی فقه شیعه است. این نوع ازدواج با استناد به قرآن و روایات جایز شمرده شده و دلیلی بر تحریم آن وجود ندارد و دلایلی که اهل سنت بر تحریم آن آورده‌اند مبتنی بر دیدگاه خاص خلیفة دوم است. در نگاه ابتدایی، این حکم بنا بر ضرورت و نیاز جامعه تشریع شده تا از ارتکاب گناه کاسته شود؛ زیرا ترویج این نوع ازدواج پیامدهایی را به همراه دارد که به غیر از ضرورت و در غیر جایگاه خود، پسندیده نیست. در این پژوهش ابتدا مفهوم ازدواج موقت و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی و سپس پیامدهای آن ارزیابی گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Quranic-Narrative Documentations of the Shiites and Sunnis about the Religious Commandment of the Temporary Marriage and Its Consequences

نویسندگان [English]

  • Muhammad Reza Haji Ismaeli 1
  • Dawood Ismaeli 2
1 Associate professor of Isfahan University
2 An M.A student of Quranic Sciences and Hadith
چکیده [English]

Temporary marriage has been adopted in Iran Civil Code and it is special to Shiite jurisprudence. It is used from the Quran and Hadith that this type of marriage is permissible and there is no reason for its banning. The reasons that have been advance for its banning by Sunnis are based on a particular view of the second caliph. A first look at the subject suggests that this decree is commanded on the base of necessity in order to reduce committing sin; since promoting this type of marriage has implications that are not good in the case of there is no necessity or is not in its place. In this paper, at first the concept of the temporary marriage and its Quranic-narrative documentations have been studied and then its consequences have been evaluated.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temporary marriage
  • Prohibition
  • Concubine
  • The second caliph
  • Positive and negative implications