تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه (با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت و حقوق غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

چکیده

حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد طرف دیگر، حق حبس نامیده می‌شود. فقهای اسلامی از دیرباز حق حبس را پذیرفته‌اند. در فقه امامیه، تا زمان محقق اردبیلی، کسی در صحت حق حبس تردید نکرده بود و بعد از اینکه ایشان، آن را نامشروع دانست و برخی از محققان از ایشان تبعیت کردند، سید عاملی در مفتاح الکرامه مجدداً تردیدهای محقق اردبیلی و دیگران را پاسخ داد و سایر محققان از ایشان تبعیت کردند. منشأ حق حبس را باید در ارادة ضمنی طرفین جستجو کرد. از این رو، حق حبس نه تنها به تمامی عقود و معاملات تعمیم دارد بلکه بعد از انحلال قرارداد نیز حق حبس جاری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

History and Scope of Right of Lien in Shia’s Jurisprudence (A Comparative Perspective of Sunni Jurisprudence and Western Law)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jahangiri 1
  • Gholam Reza Yazdani 2
1 Assistant professor of Razavi University
2 A PhD student of the Private Law
چکیده [English]

The right of refraining from carrying out the commitment in order to implement the commitment of the other party, is called right of Lien. The right of Lien has been accepted by Islamic jurists for a long time. No one has doubted about its accuracy in Shia’s jurisprudence until Mohaghegh Ardabil. And after it was understood illegitimate by him and was followed by some researchers, seyyed Ameli again replied the doubts of Mohaghegh Ardabili and his followers. The origin of the right of lien should be investigated in the implicit will of the parties. Therefore, the right of line is extended not only to all contracts and transactions, but also after the dissolution of the contract.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right of lien
  • Dissolution of the contract
  • Objective right
  • Religious right