کلیدواژه‌ها = نفقه
تعداد مقالات: 2
1. نقدی بر تئوری ماهیت معاوضی نفقۀ زوجه

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 189-212

مرتضی حاجی‌پور؛ اصغر زیرک باروقی


2. ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-78

محمدحسن صادقی مقدم؛ محمد صادقی؛ سیدرضا امیری سرارودی