کلیدواژه‌ها = حکم حکومتی
تعداد مقالات: 4
1. نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعدة تقادم در امور مدنی

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 121-146

رضا دانشور ثانی؛ ابوالفضل فرح‌بخش


2. حقیقت و گسترة حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 163-190

محمداسحاق عارفی شیرداغی


3. حکم حکومتی و مبانی استنباط آن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 45-72

فرج بهزاد وکیل‌آباد


4. مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 73-106

علیرضا صابریان