کلیدواژه‌ها = جواز
تعداد مقالات: 2
1. تبعض در تقلید؛ عزیمتی رخصت‌نما

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-144

اردوان ارژنگ؛ محسن تسلیخ


2. تحلیل فقهی مادۀ 651 قانون مدنی

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 171-190

علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ شهرام شامیری شکفتی