کلیدواژه‌ها = حکم وضعی تحدید انفاق
تعداد مقالات: 1
1. شرط تحدید انفاق در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-132

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ امین امیرحسینی