کلیدواژه‌ها = بنای عقلا
تعداد مقالات: 2
1. تبیین حکم امضایی و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-156

قاسم نخعی‌پور؛ محمدعلی سعیدی


2. حکم حکومتی و مبانی استنباط آن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 45-72

فرج بهزاد وکیل‌آباد