کلیدواژه‌ها = شرط نتیجه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-146

صدیقه‌سادات فقیه؛ حسین ناصری مقدم؛ اصغر ابوالحسنی


2. نگاهی متفاوت به قابلیت امکانِ اعمال عقود تشریفاتی در قالب شرط نتیجه

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1394، صفحه 161-190

عباس باقری؛ جمشید شیری؛ مهدی سخنور


3. بررسی اقسام شرط و آثار آن (با تکیه بر نقض تعهد)

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-54

محسن جهانگیری؛ غلامرضا یزدانی