کلیدواژه‌ها = اشتغال
بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال

دوره 10، شماره 18، مهر 1397، صفحه 51-82

حمزه نظرپور؛ علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


عدالت‌سنجی «شغل خانه‌داری» زنان خانه‌دار

دوره 9، شماره 15، فروردین 1396، صفحه 159-184

الهام شریفی؛ سعید رهایی؛ مسعود راعی