کلیدواژه‌ها = اشتغال
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-82

حمزه نظرپور؛ علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


2. عدالت‌سنجی «شغل خانه‌داری» زنان خانه‌دار

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-184

الهام شریفی؛ سعید رهایی؛ مسعود راعی