کلیدواژه‌ها = عقل
تعداد مقالات: 2
1. دلیل عقل در سیرة فقهی ابن ادریس

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 123-150

سیدمحمدموسی مطلبی؛ حسن جمشیدی


2. حکم حکومتی و مبانی استنباط آن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 45-72

فرج بهزاد وکیل‌آباد