نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 229-248

10.30513/cjd.2021.1338

محمد فرزانگان؛ سمیه ظهوری؛ سیدحسن حسینی مقدم