نویسنده = ����������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ادای شهادت در فقه و حقوق (ایران و چند کشور غربی و عربی

دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 139-158

سیداحمد سجادی‌نژاد