نویسنده = ����������������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن

دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 65-88

محمدرضا حاجی‌اسماعیلی؛ داود اسماعیلی