نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأملی فقهی و حقوقی در عین‌انگاری سهام شرکت‌های تجاری

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1399، صفحه 31-60

10.30513/cjd.2020.1117

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ مرتضی محمدی؛ محمدرضا مروارید