نویسنده = ����������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. جهل به حکم و رافعیت آن نسبت به مسئولیت کیفری در فقه امامیه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 97-118

سیداحمد سجادی‌نژاد