نویسنده = �������� ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حدیث « السلطان ولیّ من لا ولیّ له

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 107-122

سیدجعفر علوی گنابادی