بررسی حدیث « السلطان ولیّ من لا ولیّ له

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» از دلایلی است که در بحث ولایت فقیه به آن توجه شده است. این روایت در نوشتار حاضر از دو منظرِ سندی و دلالی بررسی شده است. روایت مزبور، گرچه مستند بسیاری از فقیهان در مباحث مختلف قرار گرفته است، به لحاظ سندی چندان مطمئن نیست؛ زیرا در مجامع روایی شیعی اثری از آن به چشم نمی‌خورد و تنها در صورت پذیرش حجّیت شهرت منقول و یا اثبات شهرت محصل و قبول حجّیت آن، می‌توان سند آن را پذیرفت. بحث دلالی حدیث نیز در دو بخش «مفهوم سلطان» و «مفهوم من لا ولیّ له» ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها