نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی اماره کارت خودرو در اثبات مالکیت (تحلیل فقهی و حقوقی درباره تعارض امارات و دلایل در مالکیت خودرو

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 347-370

10.30513/cjd.2021.1339

سیداحمد میرخلیلی؛ اردوان ارژنگ؛ نصرالله جعفری؛ مجید قاسمیان مزار