نویسنده = ���������� �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. استناد به دفاع ضرورت به‌عنوان عامل رافع مسئولیت بین‌المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل با بررسی موردی سپر انسانی (تترس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.30513/cjd.2021.1315

سید قاسم زمانی؛ عباسعلی عظیمی شوشتری؛ مجتبی افشار