نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقش منطق در تفسیر قرارداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.651.1136

همایون مافی؛ علیرضا بهاری